FAFC IN VIETNAM

Tại Việt Nam - FAFC ra đời với một Sứ mệnh tạo ra sản phẩm Công nghệ hỗ trợ Khách hàng tìm kiếm được Ngân hàng giải ngân, chuyên viên tín dụng Chuyên nghiệp bằng Cộng đồng Ngân hàng số và cộng đồng Doanh nghiệp và cộng đồng Sales trên lãnh thổ Việt Nam.

FAFC In Vietnam
  • 256 Khách hàng CN và DN
  • 25,8 tỷ VNĐ đã được giải ngân

FAFC Việt Nam đã hỗ trợ được 256 lượt khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Giúp khách hàng giải ngân được 25,8 tỷ đồng trong năm 2020.

FAFC IN VIETNAM

Vietnam 600 per 320px.png

Tại Việt Nam - FAFC ra đời với một Sứ mệnh tạo ra sản phẩm Công nghệ hỗ trợ Khách hàng tìm kiếm được Ngân hàng giải ngân, chuyên viên tín dụng Chuyên nghiệp bằng Cộng đồng Ngân hàng số và cộng đồng Doanh nghiệp và cộng đồng Sales trên lãnh thổ Việt Nam.

Xem thêm

Dịch vụ của FAFC

FAFC.info là một Ứng dụng được thành lập xuất phát từ Dự án xây dựng Cộng đồng Chuyên viên Ngân hàng số ra đời với mong muốn được trở thành và như là một cầu nối Số hóa giữa trục chính là Cộng đồng chuyên viên Ngân hàng – Bankers (huyết mạnh tài chính kinh tế của xã hội) – Cộng đồng Doanh nghiệp/các thành viên hoạt động trong cộng đồng doanh nghiệp.

Xem thêm

Đội ngũQuản trị FAFC

HR 3 600 per 320px.jpg

Đội ngũ quản trị viên của FAFC Bankers Việt Nam là những thành viên đam mê kinh doanh, ưa áp dụng công nghệ và là những người luôn muốn đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho Khách hàng tiếp cận Chuyên viên Ngân hàng, Doanh nghiệp và Sales các lĩnh vực..

Xem thêm