Cho doanh nghiệp và nhân sự

Với các Doanh nghiệp và nhân sự các Tổ chức kinh doanh tham gia trong hệ thống của FAFC, FAFC Việt Nam cũng sẽ cung cấp các giải pháp về tìm kiếm Khách hàng, truyền thông Sản phẩm hàng hóa thông qua ứng dụng công nghệ số

Doanh nghiệp
Business và FAFC
Với các Doanh nghiệp và nhân sự các Tổ chức kinh doanh tham gia trong hệ thống của FAFC, FAFC Việt Nam cũng sẽ cung cấp các giải pháp về tìm kiếm Khách hàng, truyền thông Sản phẩm hàng hóa thông qua ứng dụng công nghệ số. Cùng nhau xây dựng cộng đồng xoay quanh trục Cộng đồng Ngân hàng và Cộng đồng nhân sự ngành Sales để vượt qua khó khăn dịch bệnh mùa Covid 19. Bên cạnh đó FAFC Việt Nam liên tục triển khai các lớp huấn luyện và chia sẻ cập nhật các Ứng dụng công nghệ hỗ trợ Nhân sự doanh nghiệp nâng cao kiến thức, khả năng dùng công nghệ ứng dụng vào Công tác kinh doanh. Để theo dõi sự cập nhật về sản phẩm cũng như hướng dẫn của Team triển khai dự án, Doanh nghiệp các ngành theo dõi các link chi tiết sau: