Cho Sales các ngành BĐS XE HƠI BẢO HIỂM

Với các Nhân sự Sales các ngành như Bất động sản, xe hơi, bảo hiểm hay các ngành nghề khác tham gia trong hệ thống của FAFC, FAFC Việt Nam sẽ cung cấp các giải pháp về tìm kiếm Khách hàng

Sales công nghệ
Nhân sự kinh doanh ứng dụng Công nghệ trong công tác tại Doanh nghiệp
Với các Nhân sự Sales các ngành như Bất động sản, xe hơi, bảo hiểm hay các ngành nghề khác tham gia trong hệ thống của FAFC, FAFC Việt Nam sẽ cung cấp các giải pháp về tìm kiếm Khách hàng thông qua ứng dụng công nghệ số, cùng nhau xây dựng cộng đồng xoay quanh trục Cộng đồng Ngân hàng và Doanh nghiệp để vượt qua khó khăn dịch bệnh mùa Covid 19. Bên cạnh đó FAFC Việt Nam liên tục triển khai các lớp huấn luyện và chia sẻ cập nhật các Ứng dụng công nghệ hỗ trợ các Sales nâng cao kiến thức, khả năng dùng công nghệ ứng dụng vào Công tác kinh doanh. Để theo dõi sự cập nhật về sản phẩm cũng như hướng dẫn của Team triển khai dự án, Chuyên viên Bán hàng các ngành theo dõi các link chi tiết sau: